Sorptionsavfuktare


Fresh sorptionsavfuktare har en teknik som gör det möjligt att avfukta vid låga temperaturer, långt under ± 0°C. Detta gör Fresh avfuktare till en mycket bra lösning vid exempelvis krypgrund och vindsavfuktning.

Fresh sorptionsavfuktare är en av marknadens minsta avfuktaren utan tank och en mycket bra lösning vid exempelvis krypgrund och vindavfuktning. Avfuktaren passar även i andra fuktiga utrymmen så som tvättstuga, fritidshus, båt och husvagn.

Sorptionsavfuktaren är den gångbara lösningen för krypgrund och vindsavfuktning då denna typ av maskin inte har någon vattenbehållare som behöver tömmas. Vid sorptionsavfuktning försvinner fukten i en svag luftström via avluftsslangen. 

Avfuktaren fäster på alla plana ytor så som väggar, golv eller tak.

 

Hämta pdf

 Sorptionsavfuktare

Ventilation, Luftfuktare, luftavfuktare, Avfuktare
productPicture