Representanter

Andreas Martinsson

Teknik- och miljöchef

Mobil: 0761013132

Britta Permats

VD

Epost: [email protected]

Kontor: 08-762 75 53

Mobil: 070-834 39 89

Cecilia Sjösten

Kommunikatör

Epost: [email protected]