Fabrikant Installatör/ Entreprenör Återförsäljare

Lindinvent AB [HK]

Telefon: 046-15 85 50
Adress: Skiffervägen 39, 224 78 Lund
Org. nr.   556084-5843
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Vårt koncept bygger på en löpande produktutveckling med egna kunniga projektledare som med nära kontakt med kunden och projektet kan återföra feedback till produkt- och tjänsteutveckling. Vi arbetar med områden som engagerar oss och vi känner att vi bidrar både till en bättre miljö samt människors hälsa och arbetsmiljö, företagande med patos helt enkelt.

Vi har ett eget testlab både för komfort och lab, egen slutmontering och testning samt en entreprenadavdelning med lokala samarbetspartners och servicepartners som täcker hela Sverige.