Lindinvent lanserar INSQAIR Taktilluftsdon


https://slussen.azureedge.net/image/3099/Produktbild-slussen_300_300.jpg

Nominerad till Stora Inneklimatpriset

ISQ är ett aktivt taktilluftsdon avsett för behovsstyrd ventilation. Donet är konstruerat för att enskilt eller i samverkan med flera don leverera luftmängder som varierar med aktivitetsnivån eller andra klimatfaktorer i enskilda lokaler. Behovsstyrd ventilation minimerar energianvändningen och skapar optimalt inneklimat där det behövs.

ISQ ingår i Lindinvents produktprogram INSQAIR, en generation tilluftsdon med tillbehör som lanseras med Bluetooth® funktionalitet och en rad tekniska lösningar som ytterligare höjer användbarheten och prestandan i Lindinvents system för klimatstyrning.

Utvecklingsarbetet har tagit fokus på enkelhet i alla led men också maximal flexibilitet och digitalisering. Med alla givare som kan behövas och Bluetooth® är ISQ ett smart och tyst taktilluftsdon som rustar fastigheten för framtidens krav i alla avseenden.

 

Läs mer här