productPicture

Capture Jet™ -teknik i ventilerade kökstak


I ett kök som är utrustat med ett ventilerat kökstak, är tillagningsområdena helt öppna utan kåpor som går ner från innertaket. En utav de stora fördelanrna med den här tekniken är känslan av rymd.

Capture Jets ökar inneslutningsvolymen och förbättrar kökstakens insamlingseffektivitet.

Capture Jets eliminerar även risken för att matlagningsångor återcirkulerar med frisk tilluft som förekommer med traditionella kökstak. De utgör en barriär melllan insamlingszonerna och zonerna för tilluft.

Alla kökstak med Capture Jet™-tekniken ger en 15% minskning av frånluftsflödet jämfört med traditionella tekniker.

Läs mer »  Intelligent innovation

Det är möjligt att minska frånluftsflöden till 53% genom att kombinera Capture Jet-teknik
och M.A.R.V.E.L-teknikerCapture Jet™ -teknik i kökskåpor & ventilerade kökstak

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Capture Jet™ -teknik i ventilerade kökstak

Sökord: Kåpor, Storköksventilation, Ventilationstak
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Sökord: Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

Sökord: VAV-system, Brandövervakning, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KSR Capture Jet-kåpa för stekhällar och fritöser

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Sökord: Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton KVI Capture Jet-kåpa

Sökord: Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

Sökord: VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton Mobichef KMC_2

Sökord: Ventilation, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor, Storköksfläktar
productPicture

Halton UV-C Capture Ray™-teknik

Sökord: Luftrenare för storkök, Storköksventilation
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton UVI - Capture Raykåpa™ med UV-rening

Sökord: Ventilation, Luftbehandlingsaggregat, Spisfläktar, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Sökord: Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

RecoAir by Halton - RAH återcirkulerande ventilationsaggregat

Sökord: Ventilation, Luftbehandlingsaggregat, Storköksventilation, Kåpor, Inneklimat/ventilation
productPicture