Capture Jet™ -teknik i ventilerade kökstak


I ett kök som är utrustat med ett ventilerat kökstak, är tillagningsområdena helt öppna utan kåpor som går ner från innertaket. En utav de stora fördelanrna med den här tekniken är känslan av rymd.

Capture Jets ökar inneslutningsvolymen och förbättrar kökstakens insamlingseffektivitet.

Capture Jets eliminerar även risken för att matlagningsångor återcirkulerar med frisk tilluft som förekommer med traditionella kökstak. De utgör en barriär melllan insamlingszonerna och zonerna för tilluft.

Alla kökstak med Capture Jet™-tekniken ger en 15% minskning av frånluftsflödet jämfört med traditionella tekniker.

Läs mer »  Intelligent innovation

Det är möjligt att minska frånluftsflöden till 53% genom att kombinera Capture Jet-teknik
och M.A.R.V.E.L-teknikerCapture Jet™ -teknik i kökskåpor & ventilerade kökstak

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

VAV-system, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton Mobichef KMC

Ventilation, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor, Storköksfläktar
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture