M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation


Eldar ni för kråkorna?

Med behovsstyrning genom Halton M.A.R.V.E.L. sparas kostnader för upp till 5 000 måltider per år, genom att systemet har den unika förmågan att i realtid känna av och justera luftflöden utifrån aktuell status på kokutrustning.

M.A.R.V.E.L är ett helt flexibelt system, för alla typer av kök. Det bidrar till minskade frånluftsvolymer och att hålla elförbrukningen på lägsta möjliga nivå.

Läs mer >> M.A.R.V.E.L-tekniker

 Capture Jet™ -teknik i kökskåpor & ventilerade kökstak

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

VAV-system, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton Mobichef KMC

Ventilation, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor, Storköksfläktar
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture