productPicture

Halton UV-C Capture Ray™-teknik


UV-C Capture Ray™-tekniken är konstruerad för att neutralisera fettpartiklar, fettångor och organiska föreningar som inte fångas in av det primära filtreringssystemet.

Neutraliseringen beror på två samtida fenomen, Fotolys samt Ozonolys, som uppnås genom direkteffekt av UV-C strålning samt oxidation av fettmolekyler genom ozon.

Hur fungerar det? 
Capture Ray™-tekniken baseras på användningen av UV-C-lampor. Neutralisering av fettpartiklar, fettångor och os beror på två samtidiga fenomen. Fotolys är direkteffekten av UV-C-strålning. Den verkar genom fotodekomposition varigenom molekyler bryts ner med hjälp av fotoner. Ozonolys innebär oxidation av fettmolekyler genom ozonet som genereras av lamporna. Eftersom ozon är en gas, färdas den med luftflödet. Oxidation äger därför rum i frånluftskammaren samt i kanalsystemet.

Tekniken minimerar fettavlagringar i kanaler. Förbättrar hygien och ger maximal brandsäkerhet. Matos minskar avsevärt vid utsläppsstället.
Avsevärda underhållsbesparingar. Underlättar värmeåtervinningen och minskar behovet av utsläpp via taket.

Läs mer » UV-C Capture Ray™-teknikCapture Jet™ -teknik i kökskåpor & ventilerade kökstak

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Capture Jet™ -teknik i ventilerade kökstak

Sökord: Kåpor, Storköksventilation, Ventilationstak
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Sökord: Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

Sökord: VAV-system, Brandövervakning, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KSR Capture Jet-kåpa för stekhällar och fritöser

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Sökord: Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton KVI Capture Jet-kåpa

Sökord: Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

Sökord: VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton Mobichef KMC

Sökord: Ventilation, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor, Storköksfläktar
productPicture

Halton UV-C Capture Ray™-teknik

Sökord: Luftrenare för storkök, Storköksventilation
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton UVI - Capture Raykåpa™ med UV-rening

Sökord: Ventilation, Luftbehandlingsaggregat, Spisfläktar, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Sökord: Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

RecoAir by Halton - RAH återcirkulerande ventilationsaggregat

Sökord: Ventilation, Luftbehandlingsaggregat, Storköksventilation, Kåpor, Inneklimat/ventilation
productPicture