Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning


Köksutrustning som är hårt belastad som t.ex. kolugnar, träkolsgrillar, gasdrivna wokspisar etc. har alltid varit svåra att handskas med, bl.a. på grund av att den hårda värmebelastningen som leder till höga temperaturer inuti frånluftskanlasystemen. De genererar även en stor mängd fett, olja och kolpartiklar och det fasta bränslet ger ifrån sig en avsevärd mängd gnistor.

Cold Mist-teknik är den bästa lösningen för att effektivt hålla ner brandrisken till samma nivå som vanlig matlagningsutrustning.

Cold Mist-tekniken skapar en ridå av kall ånga inuti kåpans frånluftskammare som fångar in luftburna partiklar och vissa lukter. Den kalla ångan fugerar även som luftkylare och gnist/flamskydd.

Läs mer » Cold Mist-teknikCapture Jet™ -teknik i kökskåpor & ventilerade kökstak

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

VAV-system, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton Mobichef KMC

Ventilation, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor, Storköksfläktar
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture