Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning


Köksutrustning som är hårt belastad som t.ex. kolugnar, träkolsgrillar, gasdrivna wokspisar etc. har alltid varit svåra att handskas med, bl.a. på grund av att den hårda värmebelastningen som leder till höga temperaturer inuti frånluftskanlasystemen. De genererar även en stor mängd fett, olja och kolpartiklar och det fasta bränslet ger ifrån sig en avsevärd mängd gnistor.

Cold Mist-teknik är den bästa lösningen för att effektivt hålla ner brandrisken till samma nivå som vanlig matlagningsutrustning.

Cold Mist-tekniken skapar en ridå av kall ånga inuti kåpans frånluftskammare som fångar in luftburna partiklar och vissa lukter. Den kalla ångan fugerar även som luftkylare och gnist/flamskydd.

Läs mer » Cold Mist-teknikCapture Jet™ -teknik i kökskåpor

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Capture Jet™ -teknik i ventilerade kökstak

Kåpor, Storköksventilation, Ventilationstak
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

VAV-system, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KSR Capture Jet-kåpa för stekhällar och fritöser

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton KVI Capture Jet-kåpa

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

UV-C Capture Ray™-teknik

Luftrenare för storkök, Storköksventilation
productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture
×