productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik


I stora kök kan filter behöva göras rent flera gånger i veckan, vilket innebär att filtren behöver tas ner, rengöras och återmonteras.
Water Wash-tekniken är utformad för att automatiskt utföra detta regelbundna rengöringsarbere, utan att något arbete behöver utföras från utsidan.
Användarna kan istället ägna sig åt sin kärnverksamhet, att laga mat.

Läs mer » Water WashCapture Jet™ -teknik i kökskåpor & ventilerade kökstak

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Sökord: Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Sökord: Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

Sökord: VAV-system, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Sökord: Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton Mobichef KMC

Sökord: Ventilation, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor, Storköksfläktar
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

Sökord: VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

UV-C Capture Ray™-teknik

Sökord: Luftrenare för storkök, Storköksventilation
productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Sökord: Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture