Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front


KVF- kåpor med Capture Jet är särskilt lämpade för LEED-projekt och kan användas i alla slutna eller öppna kök, uppvisningskök, hotell, sjukhus, restauranger centralkök et.c.
KVF-kåpor har den senaste generationen av patenterad Capture Jet™ teknik. Dessutom är de utrustade med ett låghastighetssystem för tilluft som är inbyggt i fronten.

  • Avsevärda energibesparingar uppnås genom 30-40% minskad frånluftsvolym.
  • Snabb och enkel driftsättning.
  • Sparade underhållskostnader och förbättrad säkerhet tack vara våra högeffektiva certifierade
    KSA cyklonfilter.
  • Robusta och lätta att rengöra med få skarvar och få delar, tillverkat i rostfritt stål.

    Läs mer » Halton KVF

    Hämta pdf

 

 Capture Jet™ -teknik i kökskåpor & ventilerade kökstak

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

VAV-system, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton Mobichef KMC

Ventilation, Kåpor, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor, Storköksfläktar
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture