Halton KVI Capture Jet-kåpa


KVI- kåpor med Capture Jet är särskilt lämpade för LEED-projekt och kan användas i alla slutna eller öppna kök, uppvisningskök, hotell, sjukhus, restauranger centralkök et.c.
KVI-kåpor har den senaste generationen av patenterad Capture Jet™ teknik. De är utrustade med Haltons dragria låghastighetsspridare för att hålla insamlingseffektiviteten så hög som möjligt.

  • Avsevärda energibesparingar uppnås genom 30-40% minskad frånluftsvolym.
  • Snabb och enkel driftsättning.
  • Sparade underhållskostnader och förbättrad säkerhet tack vara våra högeffektiva certifierade
    KSA cyklonfilter.
  • Robusta och lätta att rengöra med få skarvar och få delar, tillverkat i rostfritt stål.

    Läs mer » Halton KVI
     Capture Jet™ -teknik i kökskåpor

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Capture Jet™ -teknik i ventilerade kökstak

Kåpor, Storköksventilation, Ventilationstak
productPicture

Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton Culinary Light - HCL Skyline

Storköksventilation, Ventilationstak, Kåpor, Belysning
productPicture

Halton KGS - Övervakning av kanalsystem

VAV-system, Övriga detektorer, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

Halton KSR Capture Jet-kåpa för stekhällar och fritöser

Kåpor, Storköksventilation
productPicture

Halton KVF Capture Jet-kåpa, med tilluft i front

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton KVI Capture Jet-kåpa

Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton UVF - CaptureRay™ kåpa med tilluft och UV-rening

Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Luftrenare för storkök, Specialventilation, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Halton UVI - Capture Raykåpa™ med UV-rening

productPicture

M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation

VAV-spjäll, Storköksventilation, Styr-, regler- och övervakningssystem
productPicture

UV-C Capture Ray™-teknik

Luftrenare för storkök, Storköksventilation
productPicture

Water Wash - automatisk rengöringsteknik

Föroreningsdetektorer, Storköksventilation, Kåpor
productPicture
×