Fabrikant

BORÖ Pannan AB

Telefon: +4692316680
Adress: Bangårdsvägen 1, 952 31 Kalix
Org. nr.   556212-2183
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svensk Solenergi

BORÖ utvecklar och tillverkar ackumulatortankar och beredare för både enkla och avancerade energisystem

BORÖ AB är en industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där vi tillverkar kun­danpassade varmvattenberedare, ackumulatortankar, specialtankar och kyltankar för effektivare energianvändning.

Slutmonteringen av värmeprodukterna, logistikcentra och bearbet­ning av tunnplåt och pulverlackering samt tillverkning av Trinettekök sker i Motala.

Koncernen har stora maskinella, personella och logistiska resurser som stärker BORÖS framtida konkurrenskraft på OEM-marknaden och även i VVS-grossistled.

Till koncernen hör också Motala Företagspark, Fastighetförvaltning, som erbjuder lo­kaluthyrning med möjlighet till samverkan mellan företag och tillgång till gemensamma resurser till förmånliga priser. I dagsläget finns det dryga 30-talet hyresgäster från olika branscher men det växer och utvecklas kontinuerligt.