Vi är medlemsföretag till: 2 st.
Våra filialer: 1 st.
Mölndal
Våra dotterbolag: 3 st.
Örebro
Norrköping