productPicture

Hybrid fjärrvärmecentral


https://slussen.azureedge.net/image/41767/gst2.png

Genom att använda en Hybrid fjärrvärmecentral kan man enkelt koppla samman två olika energikällor utan att drabbas av systemfel som orsakar onödiga kostnader för fastighetsägaren. Dessutom kan energin utnyttjas till både värme och varmvatten.

  • Varmvatten momentant, inga beredare endast en bufferttank.
  • Prefabricerad och standardiserat styrsystem. Allt är klart och testat på fabrik och kommunicerar med Modbus/TCP.
  • Flera funktioner, t.ex olika värmepumpar, kombishunt med kyla kan enkelt intrigeras.
  • Δt-styrning av cirkulationspumpar (patent).
  • Hetgasväxlaren i värmepumpen (om det finns) kopplas till VVC (patent) vilket minskar förlusterna med upp till 50% och säkerställer sparad energi med hög lönsamhet.

https://hogforsgst.com/sv/produkt/hybrid-fjarrvarmecentral/Fiksu GST-MCC Fjärrvärmecentral

Sökord: Produkter, Fjärrvärmecentraler, Fjärrvärme/fjärrkyla, Fjärrvärmecentraler, Kraft- och fjärrvärmesystem, Installation av fjärrvärme
productPicture

Fjärrkyla

Sökord: Värmepumpar, Fjärrvärmecentraler, Fjärrvärme/fjärrkyla, Fjärrvärmecentraler, Installation av fjärrvärme
productPicture

Hybrid fjärrvärmecentral

Sökord: Produkter, Ventilation, Beräkningsprogram, Fläktar, Styr- och reglersystem, larm mm, Värmeåtervinnare, värmeväxlare, Värme, Radiatorer, tak-, golvvärme, m.m., Värmepumpar, Fjärrvärme/fjärrkyla, Fjärrvärmecentraler, Kommersiella fastigheter, Energianvändning, Värmepumpsystem, Energistyrning (energimanagement), Energirådgivning, Installation av fjärrvärme
productPicture

MIX shuntgrupper

Sökord: Shuntvalsprogram, Radiatorer, tak-, golvvärme, m.m., Shuntgrupper, Shuntaggregat, Fjärrvärme/fjärrkyla
productPicture