productPicture

MIX shuntgrupper


https://slussen.azureedge.net/image/41767/Mix_website_main_v2.jpgNyckelfaktorer

 • Miljövänlighet och energieffektivitet (t.ex. pumpar i energieffektivitetsklass A, isolering)
 • Installerbarhet
 • Enkel användning
 • Rörledningarnas hållbarhet (rörledningar av rostfritt stål: DN20-DN50)
 • Bekvämt boende (inga bullerproblem)
 • Underhåll

Fördelar med MIX shuntgrupper

 • Kan installeras på väggen (sparar utrymme)
 • Monteringstillbehör levereras med enheten,
  • vilket gör installationen enkel
 • Rörmaterial på sekundärsidan: rostfritt stål
 • (1.4301) i DN20-DN50-produkter
 • Kan utrustas med pumpar och regulatorer,
  • efter behov
 • Högkvalitativa komponenter som sparar energi
 • Redan inkapslad i en låda och isolerad
 • Finns för höger- och vänsterhänta operatörer

https://hogforsgst.com/sv/produkt/mix-shuntgrupper/Fiksu GST-MCC Fjärrvärmecentral

Sökord: Produkter, Fjärrvärmecentraler, Fjärrvärme/fjärrkyla, Fjärrvärmecentraler, Kraft- och fjärrvärmesystem, Installation av fjärrvärme
productPicture

Fjärrkyla

Sökord: Värmepumpar, Fjärrvärmecentraler, Fjärrvärme/fjärrkyla, Fjärrvärmecentraler, Installation av fjärrvärme
productPicture

Hybrid fjärrvärmecentral

Sökord: Produkter, Ventilation, Beräkningsprogram, Fläktar, Styr- och reglersystem, larm mm, Värmeåtervinnare, värmeväxlare, Värme, Radiatorer, tak-, golvvärme, m.m., Värmepumpar, Fjärrvärme/fjärrkyla, Fjärrvärmecentraler, Kommersiella fastigheter, Energianvändning, Värmepumpsystem, Energistyrning (energimanagement), Energirådgivning, Installation av fjärrvärme
productPicture

MIX shuntgrupper

Sökord: Shuntvalsprogram, Radiatorer, tak-, golvvärme, m.m., Shuntgrupper, Shuntaggregat, Fjärrvärme/fjärrkyla
productPicture