productPicture

Jeven Diskkåpor


https://slussen.azureedge.net/image/43615/Diskkåpa.png

Jeven diskkåpor är avsedda för att föra bort fuktig luft och värme från diskmaskiner i diskrum. Diskkåporna finns med stos och galler eller med JPT kondensavskiljare.
JPT kondensavskiljare är utvecklad för kåpor över diskmaskiner där det förekommer mycket vattenånga.
Diskåporna finns både som tilluftskåpa JSDI och som frånluftskåpa JDI.

Läs merJeven Cyklonkåpor

Sökord: Produkter, Ventilation, Luftrenare för storkök, Storköksventilation, Fettavskiljare, Kåpor
productPicture

Jeven Diskkåpor

Sökord: Ventilation, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Kondenskåpor

Sökord: Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Turbokåpor

Sökord: Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven UV-Turbokåpor

Sökord: Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven VAV - Behovsstyrd ventilation

Sökord: Produkter, Ventilation, VAV-spjäll, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture