Jeven Kondenskåpor


https://slussen.azureedge.net/image/43615/kondenskåpa.png

Jeven Kondenskåpa är en kåpa speciellt utvecklad för att ta hand om kondenserat vatten i processer där mycket vattenånga bildas.
Den är speciellt lämplig över kokgrytor där det lutande taket i kåpan förhindrar att de droppar som bildas hamnar i matlagningen.
Kåpan finns både som tilluftskåpa JSKI och som frånluftskåpa JKI.
Det kondenserade vattnet leds via taket ned i en kondensränna där vattnet samlas upp.
I kök med hård belastning kan det krävas att kondensrännan dräneras för att undvika att droppränna blir överfull.

Läs mer Jeven Cyklonkåpor

Produkter, Ventilation, Luftrenare för storkök, Storköksventilation, Fettavskiljare, Kåpor
productPicture

Jeven Diskkåpor

Ventilation, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Kondenskåpor

Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Turbokåpor

Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven UV-Turbokåpor

Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven VAV - Behovsstyrd ventilation

Produkter, Ventilation, VAV-spjäll, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture