productPicture

Jeven Kondenskåpor


https://slussen.azureedge.net/image/43615/kondenskåpa.png

Jeven Kondenskåpa är en kåpa speciellt utvecklad för att ta hand om kondenserat vatten i processer där mycket vattenånga bildas.
Den är speciellt lämplig över kokgrytor där det lutande taket i kåpan förhindrar att de droppar som bildas hamnar i matlagningen.
Kåpan finns både som tilluftskåpa JSKI och som frånluftskåpa JKI.
Det kondenserade vattnet leds via taket ned i en kondensränna där vattnet samlas upp.
I kök med hård belastning kan det krävas att kondensrännan dräneras för att undvika att droppränna blir överfull.

Läs mer Jeven Cyklonkåpor

Sökord: Produkter, Ventilation, Luftrenare för storkök, Storköksventilation, Fettavskiljare, Kåpor
productPicture

Jeven Diskkåpor

Sökord: Ventilation, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Kondenskåpor

Sökord: Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Turbokåpor

Sökord: Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven UV-Turbokåpor

Sökord: Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven VAV - Behovsstyrd ventilation

Sökord: Produkter, Ventilation, VAV-spjäll, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture