Jeven VAV - Behovsstyrd ventilation


https://slussen.azureedge.net/image/43615/VAV.png

Jeven-VAV är ett styrsystem som säkerställer energibesparande och behovsstyrd ventilation i det
professionella storköket. Genom att övervaka till exempel temperatur i kökskåporna ser systemet behovet av ventilation och kan reglera fläkt eller spjäll.Jeven Cyklonkåpor

Produkter, Ventilation, Luftrenare för storkök, Storköksventilation, Fettavskiljare, Kåpor
productPicture

Jeven Diskkåpor

Ventilation, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Kondenskåpor

Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Turbokåpor

Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven UV-Turbokåpor

Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven VAV - Behovsstyrd ventilation

Produkter, Ventilation, VAV-spjäll, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture