productPicture

Jeven VAV - Behovsstyrd ventilation


https://slussen.azureedge.net/image/43615/VAV.png

Jeven-VAV är ett styrsystem som säkerställer energibesparande och behovsstyrd ventilation i det
professionella storköket. Genom att övervaka till exempel temperatur i kökskåporna ser systemet behovet av ventilation och kan reglera fläkt eller spjäll.Jeven Cyklonkåpor

Sökord: Produkter, Ventilation, Luftrenare för storkök, Storköksventilation, Fettavskiljare, Kåpor
productPicture

Jeven Diskkåpor

Sökord: Ventilation, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Kondenskåpor

Sökord: Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture

Jeven Turbokåpor

Sökord: Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven UV-Turbokåpor

Sökord: Kåpor, Luftrenare för storkök
productPicture

Jeven VAV - Behovsstyrd ventilation

Sökord: Produkter, Ventilation, VAV-spjäll, Kåpor, Storköksventilation, Kåpor
productPicture