productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 1500E


Kuben 1500 är avsett att nästan ljudlöst ventilera Lokalerna. Aggregatet som är mycket energieffektivt, med
motströms-värmeväxlare med hög verkningsgrad, kan med fördel placeras i ett av rummen som ska ventileras.

Aggregatet är så tyst att det inte behöver placeras i ett separat ljudisolerat fläktrum. Kuben 1500 innehåller som standard fläktar och filter för till- och frånluft, värmeväxlare i aluminium, eftervärme med el eller vatten och komplett reglerutrustning för temperatur och fläkthastighet.

Aggregatet kan utrustas med en mängd utvalda tillbehör, tex inbyggd DX-kyla, närvarostyrning, CO²- styrning osv.

https://slussen.azureedge.net/image/441/Kuben_1500.JPG

Kuben 1500E luftflöde:
Normalflöde: 415 l/s
Forceringsflöde: 475 l/s

Läs mer om aggregatet och dess tekniska data här.

Har du frågor angående aggregatet eller vill ha en offert på det?

Kontakta Kuben ventilation
[email protected]

 Ventilationsaggregat - Kuben 1500E

Sökord: Ventilation, Modulaggregat, Rumsaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 2200MDX

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Modulaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 230AW

Sökord: Produkter, Aggregat och Rumsapparater, Villaaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 35A

Sökord: Ventilation, Villaaggregat, Rumsaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 550AW

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Villaaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 80P

Sökord: Ventilation, Villaaggregat
productPicture