Organisation

Isoleringsfirmornas Förening, IF

Telefon: 08-762 75 84
Adress: Besöksadress: Ringvägen 100
Postadress: Box 17154, 104 62 Stockholm
Org. nr.  
Arbetsområde:  

Vår organisation

Isoleringsfirmornas förening (IF)

IF (org nr 857200-7964) är en branschförening för isoleringsföretag som arbetar med teknisk isolering. Föreningen har till ändamål att ta tillvara och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen inom ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring. Föreningen har hand om medlemsregistret, årsmöten, styrelsemöten och stadgefrågor samt ekonomifrågor så som förvaltning av föreningens kapital. IF:s styrelse sammanträder cirka åtta gånger per år.

Svenska Isolerfirmornas Service AB (SIS AB)

SIS AB (org nr 556673 - 4314) är ett helägt dotterbolag och har hand om all service och kursverksamheten inom IF-skolan. Servicebolaget ansvarar för medlemsservice, kontaktnätet, omvärldsbevakning, press- och PR, myndighetskontakter och ledning av större gemensamma branschprojekt samt kursadminstrationen för IF-skolan. Vi erbjuder lärlingsutbildning, fortbildning, cellgummicertifiering och auktorisationskurser. Skolan har i dag en heltidsarbetande huvudlärare och inhyrda kursledare.