productPicture

Textilkanaler/textildon för lågimpulsventilation


https://slussen.azureedge.net/image/451/Astra-Lågimpuls.jpg

  • Lågimpulskanaler/don tillverkade i genomsläppliga material
  • Används vid behov av stora mängder undertempererad luft, t.ex. i industri- och labblokaler
  • Mycket låga ljudnivåer och passar därför ockå bra till rum med stränga ljudkrav, ex. studios, musiksalar etc.
  • Finns även i renrumsutförande
  • Standardutförande i rund- halvrund-, eller kvartsrund form i valfri dimension/längd samt med olika färgval

Läs mer på svantelundback.seTextilkanaler/textildon för lågimpulsventilation

Sökord: Kanaler, Tilluftdon
productPicture

Textilkanaler/textildon för omblandande ventilation (med dysor eller perforering)

Sökord: Ventilationskanaler, Tilluftdon
productPicture

Textilkanaler/textildon hybrider

Sökord: Ventilationskanaler, Tilluftdon
productPicture

Textilpaneler

Sökord: Tilluftdon
productPicture