Textilpaneler


https://slussen.azureedge.net/image/451/Textilpaneler.jpg

  • Släta paneler för standard undertak
  • Tillför luften via genomsläppligt textilmaterial 
  • Läggs direkt i bärverket dim. 600x600 eller 600x1200
  • Kan kopplas ihop i serie om flera paneler
  • Fjädrande snabbkoppling för direktanslutning mot spiro/slang  
  • Låga tryckfall och låga ljudnivåer

Läs mer på svantelundback.se