Produkter för radonsanering


Sanering av radon, fukt och lukt. Corroventas radonsugar är utvecklade för ­radonsanering i bebodda utrymmen med platta på mark, källare/suterräng eller krypgrund. Effektiv, enegisnål och tyst radonsanering oavsett om huset ligger på kompakta eller porösa underlag.

RS 100
Kraftfull och effektiv radonsug, lämplig för större flerfamiljshus med kompakta markförhållanden. RS 100 har en luftmängd på 80 m3/h och ett statiskt tryck på 20 000 Pa.

RS 400
RS 400 är lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter med porösa markförhållanden. Den sanerar bort radon mycket effektivt, med en steglöst reglerbar friblåsande luftmängd på 50-370 m3/h.

CTR 300TT2
CTR 300TT2 är specialkonstruerad för användning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Tack vare vår patenterade spjällösning som skapar ett undertryck i krypgrunden, så är CTR 300TT2 även lämplig för lukt- och radonsanering.

Hämta pdf


×