Organisation

FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Telefon: 0708-49 12 87
Adress: Blockvägen 12B, 19251 Sollentuna
Org. nr.   802457-4231
Arbetsområde:  

Forum för Energieffektivt Byggande

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna arbetar in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.