Guard Automation AB


Guard Messenger


https://slussen.azureedge.net/image/45851/GuardMessenger.png

• Pålitlig lösning för snabb, säker och effektiv larmvarning

• Beskrivande meddelande om oönskade händelser och systemavvikelser

• Profiler med kalender funktion och antal användare

• Realtidsövervakning av alla system

Pris: Anbud lämnas på förfrågan