Vi är medlemsföretag till: 2 st.
Våra dotterbolag: 4 st.