Vatteninfo Sverige AB


Medlemskap GEMVA Pris: 5000,00 kr


För att ta del av vår service tecknar man, om man redan är en befintlig organisation, ett medlemskap i GemVA.

Är man en redan färdigbildad organisation för vatten och/eller avlopp kostar medlemskapet en grundavgift på 5000 kr/år för upp till 100 fastigheter och därefter 10000 kr per år. Har man bara vatten eller avlopp betalar man 60% av avgiften.

Medlemmar kan vara samfälligheter, föreningar eller aktiebolag. Det enda kravet för att bli medlem är att fastighetsägare har gemensamt förvaltningsansvar för vatten eller för avlopp eller för både och.

Som medlem får man tillgång till rådgivning från experter och kontakt med leverantörerUtställningar

Kurser

Abonnemang