productPicture

Medlemskap GEMVA
Pris: 5000,00 kr


https://slussen.azureedge.net/image/48187/GemVA-icon76.png

För att ta del av vår service tecknar man, om man redan är en befintlig organisation, ett medlemskap i GemVA.

Är man en redan färdigbildad organisation för vatten och/eller avlopp kostar medlemskapet en grundavgift på 5000 kr/år.

Medlemmar kan vara samfälligheter, föreningar eller aktiebolag. Det enda kravet för att bli medlem är att fastighetsägare har gemensamt förvaltningsansvar för vatten eller för avlopp eller för både och.

Som medlem får man tillgång till rådgivning från experter och kontakt med leverantörerAbonnemang

Kurser

Utställningar