productPicture

Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump


En kraftfull och intelligent Inverterstyrd värmepump för de största värmebehoven

  • För de största effektbehoven
  • Maximal framledningstemperatur 80°C  
  • Servicebar semihermetiskt sluten kolvkompressor
  • Elektronisk expansionsventil
  • Effektklass 40–100 kW med steglös reglering och 1 % modulering.
  • Enda produkten på markanden med möjlighet till köldmedie r1234ze som har GWP 7

Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump har steglös inverterstyrning och är utvecklad för uppvärmning av stora fastigheter. Den inverterstyrda Taurus Inverter Pro värmepumpen anpassar sig till fastighetens energibehov genom att optimera värmeeffekten, vilket resulterar i mer kostnadseffektiv uppvärmning och högre boendekomfort. Med köldmedie r1234ze klarar Taurus Inverter Pro de högsta BREEAM kraven. 

 

Till mer information och databladAries bergvärmepump

Sökord: Värmepumpar, Markvärmepumpar
productPicture

Gebwell GEMINI Inverter

Sökord: Värme, Värmepumpar, Markvärmepumpar
productPicture

Gebwell G-Power® fjärrvärmecentral

Sökord: Fjärrvärmecentraler
productPicture

Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump

Sökord: Värmepumpar, Markvärmepumpar, Värmepumpsystem
productPicture