productPicture

Gebwell GEMINI Inverter


En effektiv invertervärmepump med två kompressorer för höga värmebehov.

  • Inverterstyrd
  • Dubbla kompressorer 
  • Samtidig varmvatten och tappvattenproduktion
  • För höga effektbehov 9,5 - 57,1 kW
  • Elektronisk expansionsventil
  • Gebwell Smart
  • Fjärrövervakning och Fjärrservice

Inverterstyrda GEMINI Inverter anpassar sig efter fastighetens energibehov och optimerar värmeeffekten, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten och boendekomforten.Aries bergvärmepump

Sökord: Värmepumpar, Markvärmepumpar
productPicture

Gebwell GEMINI Inverter

Sökord: Värme, Värmepumpar, Markvärmepumpar
productPicture

Gebwell G-Power® fjärrvärmecentral

Sökord: Fjärrvärmecentraler
productPicture

Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump

Sökord: Värmepumpar, Markvärmepumpar, Värmepumpsystem
productPicture