VentilFlex® – relining av ventilationskanaler och imkanaler


Miljövänligt kompositrör för relining av ventilationskanaler och imkanaler. VentilFlex® erbjuds vid kanaldimensioner upp till 1 000 mm. För att täta riktigt stora ventilationskanaler, med dimension över 1 000 mm, används FuranFlex®.

Viktiga fördelar

  • Formar sig efter alla ventilationskanaler och klarar dimensionsförändringar
  • Typgodkänd för installation i eternitkanaler utan sanering
  • Miljövänlig
  • Klarar flera 90-gradersböjar i rad
  • Uppfyller Fläkt-i-drift

VentilFlex® passar alla slags ventilationssystem på marknaden, såväl FTX-system och ventilation med frånluftsvärmepumpar som mekanisk ventilation och självdrag.

Kompositmaterialet i VentilFlex® är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. Vid installationen formas VentilFlex® med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. Resultatet blir en tät och slät kanal, helt utan skarvar. Kompositrören ändrar form efter kanalen så att hela kanalarean utnyttjas.

Typgodkännanden och Certifieringar

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är typgodkända av Kiwa Sverige. 

VentilFlex® är också bedömt av SundaHus, som givit insatsröret högsta bedömningsklass, A.

Vidare är VentilFlex® registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

VentilFlex® rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Det finns två modeller, VentilFlex® och VentilFlex® RKV. VentilFlex® har brandklassificering B-s1,d0. VentilFlex® RKV har brandklassificering A2-s1,d0.

Läs mer på www.furanflex.se

Se filmen om VentilFlex®!

 

https://slussen.azureedge.net/image/48485/SkorstensFolket_650_350.jpgFuranFlex® – relining av ventilationskanaler, imkanaler och rökkanaler

Ventilation, Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem, Produkter för relining av ventilationssystem
productPicture

VentilFlex® – relining av ventilationskanaler och imkanaler

Ventilation, Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem, Produkter för relining av ventilationssystem
productPicture