Återförsäljare

OCO Nordic AB

Telefon: 0733-64 06 10
Adress: Adress: Makadamgatan 13, 254 64 Helsingborg
Org. nr.   556890-8999
Arbetsområde:  
Medlem i:   Energieffektiviseringsföretagen, EEF

OCO Nordic AB är Sveriges ledande företag som helt fokuserar på rengöring av aggregaten i vetilationssytem, kondensorer, kmk, klimatanläggningar, kylfläktar och plattvärmeväxlare m.m. Effektiv och torr rengöring för ventilation.

Vi rengör ventilationssystemens värmeväxlare, värme- och kylbatterier. Även elinstallationer kan med fördel rengöras och återfå sin ursprungliga funktion. OCO Nordic AB skapar förutsättningar, med en ny innovativ lösning, för att erhålla en lägre energikonsumtion med rena aggregat och apparater.

För OCO Nordic AB är möjligheten till att bidra till ett hållbart samhälle av största vikt. OCO Nordic använder torrisaggregat från Cold Jet och är nationell återförsäljare för Cold Jet produkter - Cold Jet är störst på marknaden och tillhandahåller industriella torrisaggregat.OCO Nordic AB skapar förutsättningar, med en ny innovativ lösning, för att erhålla en lägre energikonsumtion med rena aggregat och apparater.

Genom bl.a. medlemskap i Sustainable Business Hub, Cleantech Inn och EEF - Energi effektiviseringsföretagen förenar OCO Nordic AB innovativ miljöteknik med hållbar affärsutveckling.

Huvudsponsor till projekt Ökad energieffektivitet och säkrare funktion i inneklimatsystem genom utveckling av optimal rengöringsprocess som är utvald av Energimyndigheten till ett av nitton projekt 2016/2017. Ett väl fungerande inneklimatsystem i byggnader är en utgångspunkt för att uppnå en god innemiljö och erhålla låg energianvändning.

OCO Nordic - Rent utan vatten och kemikalier

Ett aggregats livscykel med kontinuerligt rena aggregat medger god ekonomi, bra energihållning och en bra miljö.
 

 

 ×