Organisation

SkorstensEntreprenörernas Riksorganisation (SeRo)

Telefon: 08-28 81 58
Adress: Postadress: Box 49, 741 21 Knivsta
Org. nr.   875003-3691
Arbetsområde:  

SERO – skorstensentreprenörer i samverkan

 

SeRo är Sveriges äldsta och enda opartiska bransch¬organisationen för skorstensentreprenörer, de som installerar, bygger- och reparerar skorstenar, eldstäder och ventilation, tillverkare och serviceföretag m.fl. inom området. SeRo fungerar som remissinstans till myndigheter, organisatör av utbildning – certifiering samt samlande samordnare av fortsatt branschutveckling.Vårt mål är att höja kvalité och säkerheten på alla skorstens- ventilationsarbeten, utbilda, certifiera och skapa fler arbeten för entreprenörerna, säkerställa myndighetskraven i arbeten och efter beställarnas önskemål ge ”Beställartrygghet”!

Låter det intressant? » Kontakta oss för mer information.