productPicture

MFS


Micatrones sond för flödesmätning i ventilationskanaler är utvecklad för att möta höga krav på noggrann luftflödesmätning i alla typer av luftbehandlingssystem. MFS utformning skapar ett högt differenstryck över sonden och lågt tryckfall i kanalen, vilket ger goda förutsättningar för noggrann flödesmätning.

  • MFS finns i standard och specialdimensioner
  • MFS finns i epoxy-lackerat utförande för resistens mot aggressiva föroreningar
  • MFS finns även i syrafast utförande för mätning i aggressiv miljö och vid höga temperaturer
  • MFS-FI är utformad för att mäta flödet i fläktinlopp och används då mätning i ventilationskanal inte är möjlig

MFS är väl lämpad att användas i alla typer av ventilationskanaler i bostäder och kontorsfastigheter samt i miljöer med specifika krav såsom sjukhus, laboratorier, produktionsanläggningar och biobränslepannor. MFS kopplas med fördel till flödesgivare ur Micaflex-serien, men kan även anslutas till andra givare. MFS

Sökord: Ventilation, Kanaldetaljer, Luftflödesmätare/vindmätare, Inneklimat/ventilation
productPicture

Micaflex HTT

Sökord: Luftfuktare, luftavfuktare, Fuktmätare, Fukt/mögelsanering
productPicture

Micaflex PD ver. 4.1

productPicture

Micaflex PFA ver. 3

Sökord: Luftflödesmätare/vindmätare, Laboratorieventilation, Renrumsventilation, Givare, Regulatorer, Tryckregulatorer
productPicture

Micaflex PFT ver. 3

Sökord: Luftflödesmätare/vindmätare, Givare, Regulatorer, Tryckregulatorer
productPicture

Micatrone MG-4000-R3

Sökord: Värme, Brännare, Pannor och tillbehör
productPicture