Mitsubishi Electric Scandinavia


Typ: Fabrikant
Återförsäljare
Org. nr.   516402-5073
Arbetsområde:  

Mitsubishi Electric Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Electric Corporation i Tokyo, Japan. Vår organisation har idag 9 filialer i Europa. Kontoret i Sverige marknadsför och säljer klimatprodukter, visuella system och halvledare på vår marknad som är både Norden och Baltikum. Mitsubishi Electric kännetecknas av modern design, hög kvalitet, lång livslängd och överlägsen driftsekonomi. Mitsubishi Electric är idag marknadsledande i många delar av världen och är nu i en stark tillväxtfas i Sverige och Norden. Idag är vi cirka 45 anställda och vår omsättning i Norden är en bit över 1 miljard.