productPicture

Belimo Energy Valve


https://slussen.azureedge.net/image/65/Slussen_evtem.jpg

Belimo Energy Valve™ tillhandahåller tryckoberoende flödesreglering och transparent övervakning av värme- och kylsystem. Detta säkerställer att systemet inte drivs med för låg temperatursskillnad (delta T). Genom mätning, beräkning och visualisering av viktig systemdata och med prestandarapporter som tillhandahålls av Belimo garanteras energieffektiv systemdrift under hela livscykeln. Belimo Energy Valve™ kan anslutas till Belimo Cloud, vilket ger enkel åtkomst till data och rapporter – när som helst och var som helst.

Läs merBelimo Energy Valve

Sökord: Ventiler, Värme, Kyla, Reglerventiler
productPicture