Grossist Installatör/ Entreprenör

SELEKO AB

Telefon: 08-506 635 00
Adress: Besöksadress: Förrådsvägen 15
Förrådsvägen 15, 137 37 VÄSTERHANINGE
Org. nr.   556112-7399
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF
Svensk Ventilation
Vi ställer ut på Expo:   ExpoVent 14-16 maj
ExpoVent 27-29 augusti
ExpoVent 8-11 oktober
ExpoVent 19-21 november

Selekos affärsidé skall vara att erbjuda marknaden med tekniska lösningar och produkter där kunderna sätts i centrum inom områdena kritisk ventilation, klimatprodukter för luftbehandling och vattenrening med följande produktgrupper som; luftbefuktning, luftavfuktning, kyla/värme.

Seleko skall erbjuda branschanpassade lösningar för ovanstående områden till industri, kontor och butiker.
Seleko skall uppnå detta genom att kontinuerliga satsningar på utveckling, utbildning av egen support och en kunnig rikstäckande sälj- och serviceorganisation.
Selekos dagliga verksamhet skall bedrivas så att miljön värnas och kretsloppstänkandet befrämjas såväl hos Seleko AB som dess kunder och leverantörer.