productPicture

SIER Ångbefuktare


https://slussen.azureedge.net/image/724/SIER_1.jpg

Ångbefuktare från Seleko

Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och framför allt till slutanvändarna.

  • 7” pekskärm
  • Ren och steril ånga
  • Förbättrad kalkhantering
  • Inbyggt kommunikationsverktyg