Välkommen till Bevego

Vi är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation.

Verksam på den professionella marknaden
Vi vänder oss till dig som är verksam på den professionella marknaden. Våra främsta kundgrupper är plåtslagare, ventilationsmontörer, isoleringsentreprenörer och småskalig industri.

Kvalitet och erfarenhet
Vårt förhållande till omvärlden bygger på specialisering, tillgänglighet, kompetens och produkter. Vi eftersträvar att varje uppdrag leder till förnyat förtroende och fortsatta affärer.

Logistik
Med egen turbilsdistribution finns vårt breda sortiment tillgängligt för snabba leveranser – direkt till önskad adress flera gånger i veckan.

Den naturliga länken
Nära samarbeten med marknadsledande leverantörer gör att vi kan fungera som den naturliga länken mellan tillverkare och kund.

Lokalt förankrad
Bevego har en stark lokal förankring och har idag 36 filialer och 4 tillverkande enheter från norr till söder. Indelade i sex regioner anpassas varje regions utbud efter den lokala marknadens behov. Vi har det lilla företagets personlighet, i ett stort format.

 

Affärsidé och vision

Bevego ska vara det ledande grossist- och handelsföretaget inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering på den professionella marknaden.

Affärsidé
Att vara det ledande grossist- och handelsföretaget inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering på den professionella marknaden.


Vision
"Vår vision är att vara en marknadsledande aktör och värdeskapare inom vår bransch, och att där vara känd som en kunnig, lokalt förankrad och tillförlitlig leverantör av absoluta kvalitetsprodukter.”

Framtidens Bevego
Ständiga nyetableringar gör Bevego till ett expansivt företag med bibehållen spetskompetens. Via framtida förvärv vill vi ytterligare befästa vår position som en konkurrenskraftig aktör på marknaden.

Den initiala entreprenörsandan och yrkesstoltheten lever kvar och lägger grunden i framtidens Bevego.