Fabrikant Grossist Återförsäljare

Daikin Sweden AB [HK]

Telefon: 010-722 24 00
Adress: Slåttervägen 17, 170 67 Solna
Org. nr.  
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF

Daikin Europe N.V. är en ledande tillverkare och leverantör av värme-, ventilations- och luftkonditioneringsutrustning, samt värmepumpar och kyl- och frysprodukter.

Daikins produkter har funnits representerade i Sverige sedan 1969, och har genom åren gjort sig kända för sin höga kvalité, låga ljudnivåer och höga driftsäkerhet. Användare av Daikins produkter återfinns inom en mängd områden allt ifrån värmepumpar för privathushåll till kontor, affärer, offentliga lokaler och storföretag inom vår industri. Ericsson, Luftfartsverket, Forsmarks Kärnkraftverk, Föreningssparbanken är exempel på företag där Daikins produkter används.

 

 

www.daikin.se