productPicture

Calypso ZERO


Det här är en flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer i värmeanläggningar. Den är också lämplig för användning till små kylapparater. Calypso ZERO är en produkt som klassas som blyfri då den innehåller mindre än 0,1% bly.

https://slussen.azureedge.net/image/847/Calyspso320x270.jpgCalypso ZERO

Sökord: Radiatorer
productPicture

Eclipse ZERO

Sökord: Produkter, Radiatorventiler
productPicture

STAD ZERO

Sökord: Produkter, Ventiler
productPicture