Bevent Rasch AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556286-8496
Arbetsområde:   Avluftdon
Backspjäll
Brandgasspjäll
Brandspjäll
Brandspjäll
Brandövervakning
Deplacerande don
Frånluftdon
Galler
Kanalljuddämpare
Larm/driftindikeringsenheter
Luftintag
Rumsreglerutrustning
Spjäll
Spjällmotorer
Spjällmotorer
Spjällmotorer för explosiv miljö
Takdon
Takhuvar
Tilluftdon
VAV-don
VAV-spjäll
VAV-system
Ventilation
Ventilationsberäkning
Överluftdon

Bevent Rasch har ett vältäckande produktprogram för komfort- och processventilation. Med tyngdpunkt skydd mot brand och brandgasspridning, takhuvar, ytterväggsgaller och spjäll. Fexibel produktion med hög kompetens ger möjlighet till många kundanpassade speciallösningar. Säljkontor finns förutom i Borås även i Stockholm.