Fabrikant

Cactus Utilities AB [HK]

Telefon: 031-86 97 00
Adress: Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 MÖLNDAL
Org. nr.  
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Vattenindustrin

Om Cactus

 

Varje dag styr och optimerar våra SCADA system driften för mer än 100 infrastrukturägare av samhällsviktiga funktioner. Cactus styr sedan drygt 40 år mer än hälften av Sveriges dricksvattenproduktion i samarbete med ett 60-tal VA-aktörer i Sverige. Våra tågledningssystem nyttjas av stora delar av Sveriges järnvägstrafik hos Trafikförvaltningen (SL), Trafikverket och Inlandsbanan.  

Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften av något vi tar för givet: Tillgång till tryggt vatten, d.v.s. en samhällsviktig funktion med krav på hög driftsäkerhet. 

Cactus består av två bolag, Cactus Utilities med ca 50 anställda. Parallellt ligger Cactus Rail, med ca 25 anställda. Båda dessa bolag styrs av en gemensam styrelse och företagsledning. I koncernen är vi således 75 anställda som satsar på att egenutveckla framtidens plattformar för övervakning och styrning.  

Cactus har utvecklat driftdatorsystem som under 40 år installerats i samhällsviktiga verksamheter där endast den högsta driftsäkerheten är god nog. Cactus ger stabilitet, trygghet och långsiktighet för det gemensamma bolagets alla kunder. 

Cactus har lokala kontor i Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Stockholm. Vi har installationer i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

”Kaktusen fick ge namn åt vårt företag. Den, liksom vårt system, klarar sig i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Vi är stolta över att leverera system till anläggningar som strävar efter långsiktig hållbarhet.” 

 

EGEN PROGRAMVARUTVECKLING AV SCADA/DCS OCH TMS

Allt sedan starten har Cactus utvecklat egna systemlösningar. Cactus Eye är den femte generationens system. Utvecklingen drivs helt i egen regi, vilket gör att vi tillsammans med våra kunder kan styra över utvecklingen. 

Cactus Eye är således det svenska fullskaliga SCADA/DCS-systemet för samhällsviktiga infrastrukturägare. 

Cactus Eye är naturligt ett DCS-system, men har även stöd för generella plc:er. Cactus Eye stödjer 60+ protokoll för kommunikation till olika styrsystem. Detta gör att DCS och PLC kan samexitera i en och samma plattform, till en komplett SCADA/DCS-lösning. 

Dessutom utvecklar vi och levererar Tågledningssystem (TMS och CTC) för att styra, trafikoptimera och övervaka järnväg i Sverige, Norden och i världen.

VAD ÄR ETT SCADA?

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är ett system för att styra och övervaka processer inom olika industrier. Inom vatten och avlopp är det ofta ett komplett driftövervakningssystem som visar, larm, trender och pågående processer i anläggningen.

VAD ÄR TRAFIKLEDNINGSSYSTEM?

 Trafikledningssystem används för att styra trafiken inom ett visst område. Trafikledningssystem upptäcker automatiskt potentiella konflikter och ger tågklareraren kontroll att styra trafiken.

DIGITALISERING I PRAKTIKEN 

Att kunna hantera information och data har alltid legat nära vår kärnaffär. Vilket leder till möjliga digitaliseringar. I och med detta kan vi säga att vi arbetat med digitalisering sedan 1974. 

Utöver drifts och övervakningssystemet Cactus Eye har vi utökat med två plattformar, Cactus Communication Server och Cactus Analytics Platform, för att få fulla möjligheter att arbeta med modern digitalisering. 

 
Lång erfarenhet av små och stora projekt 

Vi har alltid satsat på kompetenta människor som har stor kunskap och intresse om kundens vardag. Vi har projektledarna med erfarenheten och helhetssynen för att säkert kunna hantera stora och omfattande projekt som löper över flera år. Att sköta våra åtaganden och att leverera enligt tidsplan till rätt pris har alltid varit ett viktigt konkurrensmedel.  

LÅNGA RELATIONER MED VÅRA KUNDER 

Jämfört med de stora systemleverantörerna är Cactus ett litet företag med låg personalomsättning. Det ger dig stora fördelar som kund. Du lär känna de personer som arbetar i just ditt projekt. Du vet vem du ska vända dig till för att snabbt få svar på frågor eller för att få en diskussionspartner. 

Vi satsar mycket på att bibehålla och supportar våra gamla kunder och det har vi hittills lyckats mycket bra med. Detta har skapat mycket långa relationer med våra kunder. Flera av våra kunder är inne på sin tredje generation av system. Det är tryggt att veta för dig som ny kund. 

 

KVALITET 

Vår förmåga att driva projekt har blivit något av ett begrepp. Det omfattar allt från projektgenomförande på utsatt tid och med högsta kvalitet, till att hålla överenskomna budgetar. Vi har aldrig gått bet på något uppdrag. Vår långa erfarenhet av att bygga tillförlitliga system, gör att våra installationer håller en mycket hög tillgänglighet. Vi är certifierade enligt ISO9001:2015. 

MILJÖCERTIFIERADE 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001:2015. Att vara ett miljöcertifierat företag innebär att vi har ett miljöledningsarbete och är miljöanpassade enligt fastställda krav inom bl.a. kemikalie-användning, transporter, källsortering, energisparande och produktval. 

 

MARKNADENS LÄNGSTA LIVSCYKEL 

”Investment protection” – eller investeringsskydd – är en filosofi som vi på Cactus gärna bekänner oss till. Såväl vårt överordnade system som våra understationer har marknadens längsta livscykel. Cactus DCS-system har integrerade understationer som har använts i VA-sammanhang i snart 40 år. Den fysiska utrustningen har genomgått några uppgraderingar, men återinstallation av redan testad styrkod minimerar driftstörningar och håller nere kostnaderna. 

Resultatet? Samtliga våra produkter har kunnat uppgraderas och återanvändas i nya miljöer under mer än 30 år. Att agera långsiktigt gör därför Cactus system till de mest kostnadseffektiva på marknaden. 

Branscher 

ÖVERVAKNING OCH STYRNING AV VA-VERK 

Mer än fem miljoner svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactus system. På Cactus kan vi din process och din vardag.  

Det var också med VA vår verksamhet startade. I Sverige finns vi idag på VA-anläggningar från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, i såväl små som stora kommuner. 
Att vi får förtroendet att installera ända upp till femte generationens Cactus system för vissa kommuner ser vi som ett bevis på att våra system hör till de mest ekonomiska som går att installera. Absolut driftsäkerhet är en annan sak som kännetecknar Cactus installationer. Allt sådant ingår i det vi kallar för investeringsskydd. 

 

JÄRNVÄG  

Över hela världen har rälsbunden trafik stora möjligheter att effektiviseras. 
Investeringar i ny teknik ger snabbare och tätare trafik, lägre driftskostnader, gynnsamma miljöeffekter och rationellare drift. 

Tågledningssystem TMS/CTC  

Tågledningssystem har blivit något av en specialitet för oss på Cactus Rail. Den första leveransen gjordes redan i slutet av 1980-talet med ett larminsamlingssystem för Stockholms tunnelbana. Cactus Rail Tågledningssystem är beprövat, komplett och har kapacitet för i princip hur stora anläggningar som helst. Med hjälp av egenutvecklad programvara skapar vi kundanpassade lösningar som rönt stor uppskattning i främst Skandinavien hos olika tågoperatörer. Här har framför allt regionala järnvägar rustats upp med hårda krav på att integrera gammal och ny teknik. För Trafikförvaltningen, SL, har Cactus bl.a levererat Tågledningssystem för Lidingö Banan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Roslagsbanan. 

Cactus CTC för Sverige  

Redan 2009 fick vi förtroendet att utveckla och leverera ett CTC-system enligt ERMTS L2. Slutkunden är Trafikverket, där vi är underentreprenörer till Hitachi Rail STS Sweden. Systemutvecklingen sker enligt Trafikverkets standard och SS-EN 50 128. Utrullningen av system är planerad att accelereras 2021 för att sedan rullas ut under en 20 års period. 
2015 vann Cactus Rail en order på en industriell kommunikationsplattform för all signalteknik för hela Sveriges järnvägstrafik. Plattformen, Cactus CCS, är färdigutvecklad och kommer att rullas ut med start 2021. 

 

FJÄRRVÄRME 

Cactus levererar system för driftövervakning och styrning till fjärrvärmeproducerande anläggningar. Vi erbjuder kompletta styr- och automationsleveranser omfattande såväl driftsystem, PLC-system, kapslingar, givare med mera. Vi erbjuder också de tjänster som behövs för leverans av ett nyckelfärdigt system. Våra kunskaper om processen och de tekniska lösningarna ger en optimal och väl fungerande funktion.  

Några kända referensföretag är bland annat Falbygdens Energi, Hässleholms Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Katrineholms Energi, Landskrona Kommun och Mölndals Energi. 

 

FJÄRRKONTROLLSYSTEM FÖR ELDISTRIBUTION 

Cactus levererar kraftfulla, skalbara, flexibla och säkra driftsystem system för fjärrkontroll av eldistribution. Systemet som är byggt på klient/server arkitektur kan anslutas till de flesta RTU:er, PLC system, databaser och affärssystem. Detta gör att eldistibutörer kan behålla sina existerande system och expandera med de nya system som bäst passar kundens behov.  

Genom att använda produkter och system från oss hanterar nätägare sitt nät mer effektivt och effekten av elavbrott minimeras. Vårt fjärrkontrollsystem är ett väl beprövat system med hög tillförlitlighet och stabilitet och vi har en lång referenslista av nöjda Elnätskunder. 

Några kända referensföretag är Lunds Energi, Umeå Energi, C4 Elnät och Växjö Energi. 

 

INDUSTRI 

Cactus levererar kompletta anläggningar till olika industrier som är i behov av driftövervakning. Våra kunder finns inom industriområdena livsmedel, kemi, djurfoder, fordon, papper och massa med mera. Några kända referensföretag är Elmia, SMHI, V&S Absolut, Gelita och Perstorp Speciality Chemical. 

 

www.cactus.se