productPicture

Cactus Eye


https://slussen.azureedge.net/image/9927/CactusEyeOnScreen-914x1024_1.pngETT MODERNT STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Kraven på VA-branschen skärps ständigt och därför behövs bättre och säkrare system. Cactus Eye bygger på mer än 30 års erfarenhet av system för VA-branschen.

Cactus Eye är byggt för drift 24/7 med mycket hög tillgänglighet. Vi erbjuder support dygnet runt för våra leveranser med assistans på plats i princip över hela landet.

Våra system hanterar varje dag 60 kommuners drift för vatten till halva Sveriges befolkning. Andra VA-system har utvecklats kraftigt genom årens lopp, men samtidigt blivit mer generella. Under tiden har kraven på VA-organisationerna förändrats och skärpts. Med Cactus Eye vill vi råda bot på obalansen mellan dagens krav från kunderna och vad generella system klarar. Och samtidigt ta kundnyttan till en ny nivå. Cactus Eye hanterar därför riktig realtidsinformation (verkliga flöden, doseringar, etc.) och administrativ information i ett och samma system.Cactus Eye

Sökord: Styr- och reglersystem, larm mm, Styr-, regler- och övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem
productPicture