Fabrikant

Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT

Telefon: 08-544 407 90
Adress: Besöksadress: Reprovägen 5, 183 77
Postadress: Box 1444, 183 14 Täby
Org. nr.   556204-4874
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem

Vi är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS® tryckavloppssystem i Skandinavien.

Vi erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp; rådgivning, projektering, byggledning samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden, som t.ex. vattenförsörjning.

Vårt helhetsansvar – din trygghet

Skandinavisk Kommunalteknik är med och tar ansvar under hela anläggningsprojektet – från det första planeringsmötet till projektering och vidare till installation och driftsättning av systemet. Vi hjälper er att ta fram allt material och alla planer som behövs samt med byggledning av anläggningsarbetet. Vi har närmare 40 års erfarenhet av tryckavloppssystem i Sverige och bidrar med all vår kunskap och kompetens för att utarbeta den bästa och effektivaste lösningen för era behov.

Skandinavisk Kommunalteknik AB | Reprovägen 5 | Box 1444 | 183 14 Täby | Tel: 08-544 407 90 | [email protected]

www.kommunalteknik.se