Grundfos AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556200-6261

Grundfos AB ingår i den världsomspännande Grundfoskoncernen som finns representerad i över 55 länder runtom i världen. Med en årlig produktion på 16 miljoner pumpar, en omsättning på 23,3 miljarder DKK och ca 18 000 anställda, är Grundfos en av världens största pumptillverkare.


För att hålla sin ledande position satsar Grundfos stora resurser på forskning och utveckling inom många olika områden, som t ex nya material, processteknik och konstruktion av avancerad produktionsutrustning. Grundfos anställda, deras kunskap och personliga engagemang, är Grundfos mest värdefulla resurs.

Grundfos AB marknadsför och säljer Grundfoskoncernens produkter i Sverige. Ett brett program av driftsäkra pumpar och pumpsystem för applikationer inom områdena värme, ventilation, luftkonditionering, industri, vattenförsörjning och spillvatten, har bidragit till en marknadsledande position på flera områden.

Grundfos AB omsätter ca 410 mkr SEK och har ca 100 anställda. Företaget har huvudkontor i Mölndal strax utanför Göteborg och distriktskontor i Stockholm, Umeå och Malmö. Grundfos har även en egen produktionsanläggning av pumpstationer i Töreboda.

www.grundfos.se