Siemens AB, Smart Infrastructure


Telefon: 08-57841000
Fabrikant Installatör/ Entreprenör
Adress: Adress: Evenemangsgatan 21, 169 04 Solna
Org. nr.   556003-2921
Arbetsområde:  

Jakob Ingvar-Nilsson

Product Manager

Telefon: 072-0848030

Epost: [email protected]

Kristina Gjörde

Epost: [email protected]

Siemens Smart Infrastructure kopplar intelligent ihop energisystem, byggnader och industrier för att anpassa och utveckla vårt sätt att leva och arbeta. Det hjälper våra kunder att trivas, samhällen att utvecklas och stöder hållbar utveckling. Vi gör detta från makro till mikronivå, från fysiska produkter, komponenter och system till anslutna, molnbaserade digitala erbjudanden och tjänster.

Från intelligent nätstyrning och elektrifiering till smarta lagringslösningar, från byggnadsautomation och styrsystem till omkopplare, ventiler och sensorer - allt för att skapa en hållbar och bra miljö för människor att leva och jobba i.

 ×