Carlo Gavazzi är ett internationellt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska automationskomponenter. I sina fabriker tillverkar Carlo Gavazzi produkter för de globala marknaderna inom industri och fastighetsautomation. De ISO90001-certifierade fabrikerna finns i Italien, Litauen, på Malta och i Kina.

Carlo Gavazzi erbjuder produkter som sensorer, övervakningsreläer, tidreläer, energimätare, analysatorer, solid-state reläer, mjukstartare, säkerhetsprodukter och bussystem.

Typiska kunder är de som tillverkar olika typer av maskiner (OEM) som används för tillverkning av förpackningar, plast, lantbruksmaskiner, livsmedelsproduktion, transportörer, materialhantering, portar, hissar, ventilation och pumpar. Viktiga kunder är också skåpbyggare, elgrossister och elinstallatörer.

Carlo Gavazzis produkter marknadsförs i Europa, Nord Amerika och i Asien av 22 st helägda försäljningsbolag och cirka 60 st fristående distributörer. Förutom det så utvecklar och tillverkar Carlo Gavazzi signalsystem och säkerhetsreläer för järnvägsapplikationer.