Hagab Industri AB


Firma: Hagab Industri AB
Adress:   , 562 02, TABERG
Org. nr.   556260-5963

Hagab utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter och produkter för förhindrande av spridning av brand och brandgas i ventilationssystem. Hagabs brandprodukter är typgodkända.