Fabrikant

Hagab Industri AB [HK]

Telefon: 036-36 30 90
Adress: Besöksadress: Industrivägen 5
Postadress: Box 135, 562 02 TABERG
Org. nr.   556260-5963
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svensk Ventilation AB

Hagab utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter och produkter för förhindrande av spridning av brand och brandgas i ventilationssystem. Hagabs brandprodukter är typgodkända.