Organisation

Installatörsföretagen Service i Sverige AB [HK]

Telefon: 08-762 76 00
Adress: Besöksadress: Ringvägen 100
Postadress: Box 171 54, 104 62 Stockholm
Org. nr.   556090-8062
Arbetsområde:  

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 800 medlemsföretag. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar din värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.