Enervent Zehnder Oy


Typ: Fabrikant
Typ: Återförsäljare
Org. nr.   FI29287244
Arbetsområde:   Enhetsaggregat
Kyla
Modulaggregat
Ventilation
Villaaggregat

Enervent är ett finskt företag i Borgå som koncentrerar sig på ventilation och värmeåtervinning. Företaget, som utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsaggregat med energiåtervinning till hem och andra fastigheter, har vuxit kraftigt de senaste åren. I dag anställer företaget nästan 100 personer och år 2009 var omsättningen 11,3 miljoner euro.

Till sortimentet hör ett brett urval av olika luftbehandlingsaggregat. Värmeåtervinningen har i alla tider varit i fokus och redan 1988 producerades första villa aggregaten med roterande VVX.
Styrsystem och kommunikation är ett av våra starka områden idag förutom aggregat producerade med hög kvalité.

Välkommen att se mer på vår hemsida www.enervent.se